รายละเอียดโครงการของจังหวัด : สมุทรปราการ
หน่วยงาน
พื้นที่ (ไร่)
CO2 (tCO2e)
1411001158096 4.95 0.00
sasit@sctc.co.th 0.21 0.00
PMSP90 12.48 84.37
admin@bangnamphueng.go.th 16.12 0.00
อบต.บ้านระกาศ 3.22 0.00
saraban@banrakad.go.th 1.68 0.00
อบต.บางด้วนจังหวัดสมุทรปราการ 0.01 0.00
อบต.บางเสาธง 5.63 4.53
เทศบาลตำบลคลองสวน 39.12 61.55
HMMT 9.28 23.12

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th