รายละเอียดโครงการของจังหวัด : บุรีรัมย์
ชื่อโครงการ
พื้นที่ (ไร่)
CO2 (tCO2e)
 
วัดป่าไพบูลย์ 40.41 0.00    
วัดตาด่าน 18.58 0.00    
วัดหนองม่วง 28.92 0.00    
วัดป่าละหานทราย 54.12 0.00    
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th