รายละเอียดโครงการของจังหวัด : บุรีรัมย์
ชื่อโครงการ
พื้นที่ (ไร่)
CO2 (tCO2e)
 
ปลูกต้นไม้ หมูู่ที่ 9 ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ถนนสาย หนองปรือน้อย-บ้านฝ้าย 0.25 0.02    
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th