รายละเอียดโครงการของจังหวัด : บุรีรัมย์
ชื่อโครงการ
พื้นที่ (ไร่)
CO2 (tCO2e)
 
สวนสาธารณะสระตาเจรือม 0.37 0.00    
สวนสาธารณะศูนย์การค้า 0.72 0.00    
สวนสาธารณะสระสำโรง 0.94 0.00    
เกาะกลางถนน เทศบาลตำบลประโคนชัย 18.35 0.00    
หนองระแซซัน เทศบาลตำบลประโคนชัย 13.82 0.00    
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th