รายละเอียดโครงการของจังหวัด : บุรีรัมย์
ชื่อโครงการ
พื้นที่ (ไร่)
CO2 (tCO2e)
 
สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียตร ๘๐ พรรษา 2.35 0.00    
สวนสุขภาพศาลเจ้าพ่อขุนศรี 25.74 1,223.37    
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th