รายละเอียดโครงการของจังหวัด : บุรีรัมย์
ชื่อโครงการ
พื้นที่ (ไร่)
CO2 (tCO2e)
 
วัดคุรุราษฎ์บำรุง บ้านหนองเต็งใหญ่ 2.01 0.00    
วัดพรหมรัตนาราม บ้านมะระ 14.24 2.71    
วัดบ้านหนองเต็งน้อย 43.21 0.00    
วัดบ้านโนนแดง 1.48 0.00    
โคก หนอง นา มาหา นะเธอ (สวนปลัด) บ้านหนองแวง 7.83 0.00    
หนองตาไก้ บ้านหว้าเหนือ 30.00 0.00    
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th