รายละเอียดโครงการของจังหวัด : บุรีรัมย์
ชื่อโครงการ
พื้นที่ (ไร่)
CO2 (tCO2e)
 
เกาะกลางถนนอรัญประเทศ-นางรอง 10.82 0.00    
วัดป่าโนนดินแดงเหนือ 15.03 0.00    
ศูนย์การเรียนรู้ป่าชุมชน หมู่ 4 บ้านโนนดินแดง 18.58 0.00    
ศูนย์การเรียนรู้ป่าชุมชน หมู่ 6 บ้านหนองสะแกกวน 2.48 0.00    
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th