รายละเอียดโครงการของจังหวัด : ชัยภูมิ
ชื่อโครงการ
พื้นที่ (ไร่)
CO2 (tCO2e)
 
สวนสาธารณะกุดเวียน 7.29 0.00    
สวนสาธารณะลานพระไกรสิงหนาท 3.44 0.00    

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th