รายละเอียดโครงการของจังหวัด : อำนาจเจริญ
ชื่อโครงการ
พื้นที่ (ไร่)
CO2 (tCO2e)
 
ห้วยพระเหลา 65.62 0.00    
เกาะกลางถนน 1.70 0.00    
คลองกุดยาว 6.85 0.00    
อุทยานดงลิงดอนเจ้าปู่ 172.68 0.00    

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th