รายละเอียดโครงการของจังหวัด : หนองบัวลำภู
หน่วยงาน
พื้นที่ (ไร่)
CO2 (tCO2e)
เทศบาลตำบลนาดี 5.33 0.00
เทศบาลตำบลนากลาง 289.41 4.01
เทศบาลตำบลโนนสัง 14.17 55,924.70
เทศบาลตำบลนาเหล่า 85.81 23.25
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th