รายละเอียดโครงการของจังหวัด : ร้อยเอ็ด
หน่วยงาน
พื้นที่ (ไร่)
CO2 (tCO2e)
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1.42 0.00
อบต.หนองแคน 50.76 0.00
เทศบาลตำบลดงแดง 20.80 0.00
ทสจ.ร้อยเอ็ด 469.10 45.04
เทศบาลตำบลชัยวารี 491.74 2,575.16
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th