รายละเอียดโครงการของจังหวัด : เชียงใหม่
หน่วยงาน
พื้นที่ (ไร่)
CO2 (tCO2e)
05501001 5.80 0.00
เทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา 3.24 1.45
เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง 4.86 0.00
เทศบาลตำบลดอยแก้ว 6.89 0.00
เทศบาลตำบลเมืองเล็น 1.71 0.00
เทศบาลตำบลยางคราม 43.31 0.16
อบต.มะขุนหวาน 0.23 0.00
เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ 3.60 0.00
เทศบาลตำบลสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ 8.88 38.21
ทต.เชียงดาว 12.93 0.00
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่วาง 10.00 0.00
เทศบาลตำบลสันปูเลย 0.36 0.00
โรงพยาบาลนครพิงค์ 28.36 2,696.48
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม 17.19 0.00
องค์กการบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 2.32 0.00
อบต.แม่คะ 0.15 0.00
อบต.ข่วงเปา 0.66 0.00
เทศบาลตำบลแม่โป่ง 734.05 0.00
aggie247 17.90 0.04
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว 4.69 0.00
เทศบาลตำบลสบเตี๊๊ยะ 2.28 0.01
เทศบาลตำบลขี้เหล็กจังหวัดเชียงใหม่ 21.05 0.00
อบต.เขื่อนผาก 4.18 0.00
เทศบาลตำบลแม่ข่า 10.86 0.00
เทศบาลตำบลแม่แจ่ม 63.73 0.02
เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา 45.38 0.00
องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ 8.14 0.00
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 671.06 0.00
เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 2.83 11.09
เทศบาลตำบลสุเทพ 6.99 0.26
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th