รายละเอียดโครงการของจังหวัด : เชียงราย
ชื่อโครงการ
พื้นที่ (ไร่)
CO2 (tCO2e)
 
กิจกรรมเนื่องในว้นสิ่งแวดล้อมไทย และวัน ทสม.2564 0.95 0.22    
พุทธมณฑลสมโภช 750 ปีเมืองเชียงราย บ้านต้นง้าว หมู่ที่2 109.45 52.93    
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th