รายละเอียดโครงการของจังหวัด : เชียงราย
ชื่อโครงการ
พื้นที่ (ไร่)
CO2 (tCO2e)
 
ที่สาธารณประโยชน์ของบ้านแม่ผง หมู่ที่ 5 ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 2.10 0.00    
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th