รายละเอียดโครงการของจังหวัด : เชียงราย
ชื่อโครงการ
พื้นที่ (ไร่)
CO2 (tCO2e)
 
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1.87 0.00    
หนองเชียงใหม่ 6.06 0.00    
ม่อนแก้ว 71.99 0.00    
ม่อนสันติ 5.04 0.00    
ม่อนกิ่วส้มป่อย 51.11 0.00    
สุสานบ้านป่าแงะ 3.71 0.00    
เทศบาลตำบลป่าแงะ 3.05 82.72    
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th