รายละเอียดโครงการของจังหวัด : เชียงราย
ชื่อโครงการ
พื้นที่ (ไร่)
CO2 (tCO2e)
 
หนองสลาบ บ้านน้ำม้า 10.69 0.00    
บ้านทุ่งอ่างใหม่ ตำบลสถาน 2.50 0.00    
ป่าปางควาย ตำบลสถาน 0.43 0.00    
เทศบาลตำบลสถาน 3.19 0.00    
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th