รายละเอียดโครงการของจังหวัด : เชียงราย
ชื่อโครงการ
พื้นที่ (ไร่)
CO2 (tCO2e)
 
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 2.01 0.00    
ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรอำเภอแม่สาย 77.80 0.00    
สุสานเทศบาลตำบลแม่สาย 11.59 0.00    
สวนสาธารณะพรหมมหาราช 15.60 0.00    
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th