รายละเอียดโครงการของจังหวัด : นครสวรรค์
ชื่อโครงการ
พื้นที่ (ไร่)
CO2 (tCO2e)
 
สระนำ้สาธารณะเนืนเป็ง 19.49 0.00    
วัดสายลำโพงเหนือ 5.68 0.00    
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสายลำโพงเหนือ(หลังเก่า) 1.65 0.00    
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสายลำโพงเหนือ 0.52 0.00    
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th