รายละเอียดโครงการของจังหวัด : นครสวรรค์
ชื่อโครงการ
พื้นที่ (ไร่)
CO2 (tCO2e)
 
สวนสุขภาพสระหลวง 1.50 0.00    
โรงเรียนเทศบาลขุนตาคลีคณะกิจ 5.53 0.00    
สวนจันทร์เทวี 0.09 0.00    
สำนักงานเทศบาลเมืองตาคลี 11.88 0.00    
สวนสาธารณะสระทะเล 12.67 333.17    
วัดสว่างวงษ์คณะกิจ 13.94 0.00    
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th