รายละเอียดโครงการของจังหวัด : พิษณุโลก
หน่วยงาน
พื้นที่ (ไร่)
CO2 (tCO2e)
อบต.วงฆ้อง 8.93 0.00
อบต.บ่อโพธิ์ 10.81 0.00
เทศบาลตำบลสนามคลี 4.45 0.00
123456789 0.30 0.00
อบต.เนินเพิ่ม 10.04 0.00
์1995Natsinee 22.59 0.00
อบต.บ้านป่าจังหวัดพิษณุโลก 6.00 0.00
สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้าพิษณุโลกในพระราชดำริ 5.97 478.40
ทสจ.พิษณุโลก 683.72 2,267.10
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่11 5.30 225.47
องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุลจังหวัดพิษณุโลก 7.59 0.00
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุด 14.33 0.00
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก 4.38 0.00
เทศบาลตำบลบางระกำ 0.63 0.00
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมจังหวัดพิษณุโลก 13.75 0.00
องค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง 2.86 0.00
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดงจังหวัดพิษณุโลก 139.03 0.00
เทศบาลตำบลไทรย้อย 18.00 0.00
เทศบาลตำบลเนินมะปราง 1.97 0.00
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระจังหวัดพิษณุโลก 30.08 0.00
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าวจังหวัดพิษณุโลก 15.11 0.00
องค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน 1.26 0.00
องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น 103.44 0.00
138.97 0.00
เทศบาลนครพิษณุโลก 156.52 0.00
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th