รายละเอียดโครงการของจังหวัด : ยะลา
หน่วยงาน
พื้นที่ (ไร่)
CO2 (tCO2e)
เทศบาลตำบลยะหา 13.27 0.00
เทศบาลเมืองเบตง 7.74 189.47
เทศบาลตำบลยุโป 15.14 94.37
เทศบาลนครยะลา 584.83 9,915.74
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th