รายละเอียดโครงการขององค์กร : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ  
วัดป่าเจริญธรรม    
วัดป่าธรรมประทีป    
วัดป่าอาจารย์ตื้อ    
ศูนย์วิปัสสนา_ไร่เชิญตะวัน    
วัดดอนเจริญ    
วัดป่าศรีวิไล    
วัดป่าขันติอุดมธรรม    
วัดพระธาตุดอยเขาควาย    
วัดเม็งรายมหาราช    
วัดดอยพระบาท    
วัดมงคลธรรมกายาราม    
วัดร่องหวาย    
วัดพระธาตุดอยกู่    
วัดดอยกู่    
วัดพระธาตุดอยน้อย    
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด    
วัดพระธาตุดอยเวา    
วัดพระธาตุดอยภูเข้า    
วัดพระธาตุผาเงา    
วัดเวียงพาน    
วัดเวียงเชียงรุ้ง    
วัดสันติวรญาณ(วัดป่าบ้านเหล่า)    
วัดพระธาตุกู่แก้วดอยงาม    
วัดพระธาตุจอมจันทร์    
วัดพระธาตุดอยฮาง (แม่แอบ)    
วัดม่อนห้วยแก้ว    
วัดศรีก่อเก๊า    
วัดศรีโสดา    
วัดสุนทราราม    
วัดใหม่หนองหอย    
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th