รายละเอียดโครงการขององค์กร : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ  
วัดอรัญญวิเวก    
วัดกระจังงาม    
วัดเกยไชยเหนือ(วัดบรมธาตุ)    
วัดเก้าเลี้ยว    
วัดเขากองทอง    
วัดเขาแก้ว    
วัดเขาค้างคาว    
วัดเขาถ้ำประทุน    
วัดเขาทอง    
วัดเขาภูคา    
วัดเขาล้อ    
วัดเขาหน่อ    
วัดคีรีวงค์    
วัดจันเสน    
วัดชัยวนาราม (วัดโป่งยอ)    
วัดชุมแสง    
วัดดงมะไฟ    
วัดดงแม่นางเมือง    
วัดดงหนองหลวง    
วัดตะเคียนทอง    
วัดตาสังข์ใต้    
วัดถ้ำเขาน้อย    
วัดทุ่งทอง    
วัดเทพนิมิตโฆสิตาราม    
วัดเทพสถาพร    
วัดป่าเพิ่มพูน    
ที่สาธารณประโยชน์ห้วยปู่เอ๋อ    
สวนหย่อมรูปสัญลักษณ์ชามเซรามิคตราไก่    
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา    
พื้นที่เพาะกล้าไม้ ทต.เกาะคา    
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th