รายละเอียดโครงการขององค์กร : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ  
วัดพระธาตุม่อนจอมแจ้ง    
วัดพระเกิด    
แปลงเพาะชำ    
โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม    
ป่าชุมชน บ้านภูเขาแก้ว หมู่ 8    
ที่สาธารณะประโยชน์ธรรมสถานดอยคือเวียงหมู่18_1    
ที่สาธารณะประโยชน์หมู่18_2    
ที่สาธารณะประโยชน์หมู่18_3    
วัดป่าสำราญนิวาส    
วัดเทพสวรรค์สีมาราม    
วัดไทรเหนือ    
วัดเนินมะกอก    
วัดบางแก้ว    
วัดบางประมุง    
วัดบ้านไร่ศรัทธาราษฎร์    
วัดปางสวรรค์    
วัดป่าเรไร    
วัดป่าสันติธรรม    
นิคม IRPC พื้นที่กันชนหรือแนวกันชน (Buffer Zone) ภายในพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม Zone 4 ปี 2555    
วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร    
นิคม IRPC พื้นที่กันชนหรือแนวกันชน (Buffer Zone) ภายในพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม Zone 1 ปี2559    
   
นิคม IRPC พื้นที่กันชนหรือแนวกันชน (Buffer Zone) ภายในพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม Zone 2 ปี 2558    
นิคม IRPC พื้นที่กันชนหรือแนวกันชน (Buffer Zone) ภายในพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม Zone 3 ปี 2557    
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th