รายละเอียดโครงการขององค์กร : ทสจ.ระนอง
โครงการ  
สำรวจพื้นที่สีเขียวในวัดสุวรรณคีรีวิหาร(วัดหน้าเมือง)    
สวนสุขภาพ(เทศบาลเมืองระนอง)    
สำรวจพื้นที่ป่าบริเวณศาลากลางเก่าและหอพระเก้าเกจิ    
สำรวจพื้นที่สีเขียวในวัดวารีบรรพต    
สำรวจพื้นที่สีเขียวในวัดตโปทาราม    
สำรวจพื้นที่สีเขียวในวัดธรรมาวุธาราม    
สำรวจพื้นที่สีเขียวในวัดปทุมธาราราม    
สำรวจพื้นที่สีเขียวในวัดบ้านหงาว    
สำรวจพื้นที่สีเขียวในวัดนกงาง    
สำรวจพื้นที่สีเขียวในวัดเวฬุวนาราม    
สำรวจพื้นที่สีเขียวในวัดประทุมสาคร    
สำรวจพื้นที่สีเขียวในวัดเกาะพยาม    
สำรวจพื้นที่สีเขียววิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดระนอง    
เพิ่มพื้นที่สีเขียว หมู่ที่ 3 ต.ราชกรูด อ.เมืองระนอง จ.ระนอง    
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th