รายละเอียดโครงการขององค์กร : อบต.ท่าข้ามจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โครงการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม    
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th