รายละเอียดโครงการขององค์กร : อบต.หนองหอย
โครงการ  
อ่างเก็บน้ำบ้านพระงาม    
อบต.หนองหอย    
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th