รายละเอียดโครงการขององค์กร : อบต.ไสหมาก
โครงการ  
วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 - 2566    
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th