รายละเอียดโครงการขององค์กร : เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา
โครงการ  
วัดบ้านกุดชุม    
สวนสาธารณหนองบักทอ    
เกาะกลางถนน    
พื้นที่เอกชนชุมชน ม.8 โซนเหนือ    
วัดสองคร    
โรงเรียนบ้านสองคร    
บ้านรมเย็นอำเภอกุดชุม    
วัดสามัคคีวนาราม    
สวนสาธารณหนองกางดง    
โรงฆ่าสัตว์    
วัดโคกสูง    
วัดบ้านเหล่าใหญ่    
แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลกุดชุม    
พื้นที่เอกชน ม.8    
พื้นที่เอกชนเลียบลำห้วยสองคร ม.14 ฝั่งตะวันออก    
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดชุม    
วัดประชาชุมประชาชุมพล    
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา    
โรงพยาบาลกุดชุม    
สำนักงานเกษตรอำเภอกุดชุม    
ที่ว่าการอำเภอกุดชุม    
สถานีตำรวจภูธรกุดชุม    
โรงเรียนเทศบาล๑ กุดชุมคุรุฯ    
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th