รายละเอียดโครงการขององค์กร : เทศบาลตำบลคอนสวรรค์
โครงการ  
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง    
   
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th