รายละเอียดโครงการขององค์กร : เทศบาลตำบลซับสมอทอด เพชรบูรณ์
โครงการ  
สำนักงานเทศบาลตำบลซับสมอทอด    
ที่ว่าการอำเภอบึงสามพัน    
วัดซับสมอทอด(เหนือ)    
วัดบรรพตาราม    
ร่องถนนปากซอยเทศบาล20ถึงยูเทินกลับรถท่ารถเพชรประเสริฐ    
ร่องถนนหน้าที่ว่าการอำเภอถึงยูเทินซอยเทศบาล 20    
ร่องถนนยูเทินศรีสวัสดิ์ถึงสี่แยกไปแดงซับสมอทอด    
ร่องถนนหน้าร้านสมอทอดฟาร์มาซีถึงยูเทินโรงผลิตน้ำทีไบร์ทกรุ๊ป    
ร่องถนนจากสี่แยกไฟแดงซับสมอทอดถึงหน้า7-11 ฝั่งซับสมอทอด    
ร่องถนนหน้าร้านยันมาร์ถึงศาลาพักร้อนตรงข้ามหน้าที่ว่าการอำภอบึงสามพัน    
ร่องถนนจาก7-11​ซับสมอทอดถึงโรงเรียน​อนุบาลบึงสามพัน    
ร่องถนนหน้าวัดบรรพตารามถึงปั๊มshell    
ร่องถนนจากร้านซีแกรมถึงหน้าธนาคารออมสินซับสมอทอด    
วนอุทยาน​บึงสามพัน    
สวนสาธารณะ(ซอยเทศบาล5)    
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (สำนักงาน/บ้านพัก)    
หมวดการทางเพชรบูรณ์    
สถานีตำรวจ(เก่า)    
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th