รายละเอียดโครงการขององค์กร : เทศบาลตำบลต้นตาล-พระยาทด
โครงการ  
สวนป่าชุมชน หมู่ที่ 6    
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th