รายละเอียดโครงการขององค์กร : เทศบาลตำบลทะเมนชัย บุรีรัมย์
โครงการ  
วัดป่าทะเมนชัย    
   
   
ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านบุลิ้นฟ้า    
บ้านหนองหญ้าปล้องหมู่5 บ้านทะเมนชัยหมู่1    
ชุมชนบ้านหนองตาด บ้านบุแปบ บ้านทะเมนชัย    
บ้านทะเมนชัย หมู่2    
บ้านสวนครัว หมู่8    
บ้านทะเมนชัยหมู่2 (หลังสำนักงานเทศบาลฯ)    
สวนสุขภาพ(ศาลเจ้าพ่อหินตั้ง)    
วัดด่านทองประชาสามัคคี    
โรงเรียนบ้านทะเมนชัย    
บ้านบุลิ้นฟ้า ม.13    
บ้านทะเมนชัย หมู่14    
สระนกเขา หมู่ 13    
ริมถนนรอบสำนักงานเทศบาลตำบลทะเมนชัย    
สระก้านเหลือง/คลองอีสานเขียว    
ป่าของวัดอีสานทะเมนชัย    
สระก้านเหลือง หมู่1    
ห้วยศรีสระแรด ม.14    
บ้านทะเมนชัยสอง ม.14    
บ้านทะเมนชัย หมู่2    
บ้านบุลิ้นฟ้า หมู่ 13    
หลังวัดป่าหนองหญ้าปล้อง ม.5    
บ้านสวนครัว ม.8    
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th