รายละเอียดโครงการขององค์กร : เทศบาลตำบลทับมา
โครงการ  
สวนยางข้างซอยทรัพย์สิน    
สวนยาง .ใกล้ Scania สาขาระยอง    
สวนยาง ใกล้ห้างหุ้นส่วน นวชลบลาสติ้ง แอนด์ ชัพพลาย    
สวนป่าข้างห้างแมคโคร    
สวนสุขภาพบ้านขนาบ    
สวนยางข้างถนนกรอกใน    
โรงเรียนอนุบาลทับมา    
ป่าชุมชนวัดเขาโบสถ์    
พื้นที่สีเขียวหมู่บ้านโมเดิร์นซิตี้ระยอง    
วัดทับมา    
โรงเรียนชุมชนวัดทับมา    
สวนสาธารณะแหลมมะขาม    
เทศบาลตำบลทับมา    
สวนยางข้างถนนหัวน้ำตก ใกล้วานา พารา    
สวนป่าข้างหมู่บ้านเติมทรัพย์ลิฟวิ่งโฮม    
สวนป่าใกล้ร้านอาหารนายฮ๊อก    
สวนยางใกล้ร้านชำนาญเครื่องครัว    
พื้นที่สีเขียวว่างเปล่าติดซอย 1 บ้านสะพานหิน    
หมวดการทางทับมา    
หมู่บ้านสวนแก้ว    
หมู่บ้านสวนแก้ว    
หมู่บ้านสวนวลีแลนด์ 4    
หมู่บ้านสวนวลีแลนด์ 4    
หมู่บ้านสวนวลีแลนด์ 4    
หมู่บ้านสวนวลีแลนด์ 4    
หมู่บ้านสวนวลีแลนด์ 4    
หมู่บ้านสวนวลีแลนด์ 4    
ทับมาสปอร์ตคลับ    
หมู่บ้านการเคหะแห่งชาติ 1    
หมู่บ้านการเคหะแห่งชาติ 2    
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th