รายละเอียดโครงการขององค์กร : เทศบาลตำบลทับมา
โครงการ  
สถานีขนส่งใหม่    
หมู่บ้านสวนวลีแลนด์    
หมู่บ้านสวนวลีแลนด์    
หมู่บ้านสวนวลีแลนด์    
หมู่บ้านพรธนา    
หมู่บ้านพรธนา    
หมู่บ้านพรธนา    
ดิโอโซน    
หมู่บ้านเพลิงใจ 5    
หมู่บ้านริมธาร    
หมู่บ้านริมธาร    
หมู่บ้านวาน่าวิลล์ ทับมา    
บ้านของพ่อ    
หมู่บ้านบารมี    
หมู่บ้านคงคอแรน    
หมู่บ้านวิลล่า ปาร์ค 1    
หมู่บ้านวิลล่า ปาร์ค 2    
บริเวณบริษัทร่วมกำชัยจำกัด    
หมู่บ้านวิลล่า ปาร์ค 2    
ฟาร์มอินซี    
หมู่บ้านระยองการ์เด่นฮิล    
หมู่บ้านระยองการ์เด่นฮิล    
หมู่บ้านระยองการ์เด่นฮิล    
หมู่บ้าน 365 อเวนิว    
หมู่บ้าน 365 อเวนิว    
หมู่บ้าน 365 อเวนิว    
ครัวต้นมะขาม ถนนสายเกาะพรวด    
บ้านนาราโฮม ทับมา ม.4    
นาบัว ม.1 ซอยบ้านใน 2    
พื้นที่ตรงข้ามศาลาเอนกประสงค์ ม.1 ถนนสายเกาะพรวด    
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th