รายละเอียดโครงการขององค์กร : เทศบาลตำบลศรีธาตุ
โครงการ  
ป่ายางนา    
วัดป่ากุดน้ำใส    
ป่าต้นน้ำบึงคำศรีตอนบน (ผืนที่ 1 ที่มีการปลูกป่า)    
วัดป่าคำอ้อ    
วัดป่าพรศรีวิปัสนา    
บึงบ้านศรีเจริญ    
สำนักงานเทศบาลตำบลศรีธาตุ    
โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม    
โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ    
วัดศรีสว่างบรมสุข    
ถนนศรีธาตุ 1    
ที่ว่าการอำเภอศรีธาตุ    
บึงคำศรีตอนกลาง    
วัดศรีแก้วอัมพวัน    
โรงเรียนบ้านโคกศรี    
ศาลหลักเมือง อำเภอศรีธาตุ    
ซอยคำถา    
ถนนเทศบาล1    
ซอยศรีธาตุ    
ถนนเทศบาล15    
ถนนเทศบาล14    
ถนนเทศบาล12    
ถนนเทศบาล13    
ถนนเทศบาล11    
ถนนเทศบาล10    
ถนนเทศบาล6    
ซอยธกส.    
ถนนเทศบาล3    
ถนนเทศบาล9    
ถนนเทศบาล8    
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th