รายละเอียดโครงการขององค์กร : เทศบาลนครขอนแก่น ขอนแก่น
โครงการ  
สวนสาธารณะ บึงหนองยาว    
สวนสาธารณะ บึงหนองบอน    
สวน หน้าเรือนจำกลางขอนแก่น    
สวน ปู่ตาครูเย็น หนองใหญ่    
สวนสาธารณะ หนองใหญ่    
สวนสาธารณะ บึงทุ่งสร้าง เฟส1    
ลานจอดรถ สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง เฟส1    
เกาะกลางถนนกลางเมือง    
สวนสาธารณะ ประตูเมือง    
สวนสาธารณะ หนองสระพัง    
สวนสาธารณะ หนองแวงตราชู    
สวนสาธารณะ บึงทุ่งสร้าง เฟส2    
สวนป่าบึงทุ่งสร้าง    
สวนสาธารณะ บึงแก่นนคร    
สวนสาธารณะ สวนรัชดานุสรณ์    
ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง    
เทศบาลนครขอนแก่น    
เกาะกลาง ถนนมะลัวัลย์    
เกาะกลางถนน มิตรภาพ (สุดเขตทางไปอุดรฯ)    
เกาะกลาง ถนนมิตรภาพ (สุดเขตทางไปนครราชสีมา)    
เกาะกลางถนน กัลปพฤกษ์    
เกาะกลางถนน ศรีจันทร์ (คลองร่องเหมือง-สุดเขต)    
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th