รายละเอียดโครงการขององค์กร : เทศบาลนครระยอง ระยอง
โครงการ  
ถนน ค2    
ถนนสมุทรคงคา    
ถนนอารีราษฎร์    
เกาะกลางสุขุมวิทช่วงที่6    
สวนสาธารณะโขดศาลเจ้า    
ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ 1    
ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ 2    
ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ 3    
ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ 4    
ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ 5    
ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ 6    
ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ 7    
สวนสาธารณะโขดปอ    
สวนสาธารณะสวนศรีเมือง    
เกาะกลางสุขุมวิทช่วงที่2    
เกาะกลางสุขุมวิทช่วงที่3    
เกาะกลางสุขุมวิทช่วงที่5    
ถนนเลียบชายฝั่ง    
ถนนศรีเมืองใต้    
ถนนริมน้ำ    
ถนนหลังวัดป่า    
ถนน 3574    
ถนนข้างอำเภอ    
เกาะกลางถนนจันทอุดม    
ถนนทางไผ่2    
ถนนทางไผ่1    
ถนนอดุลธรรมประภาส    
ถนนพจนกร    
ถนนสมุทรเจดีย์    
ถนนบางจาก    
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th