รายละเอียดโครงการขององค์กร : เทศบาลนครรังสิต ปทุมธานี
โครงการ  
สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 1 เทศบาลนครรังสิต    
สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 3 เทศบาลนครรรังสิต    
สวนสาธารณะโรงเรียนรัตนโกสินทร์ รังสิต    
สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 2 เทศบาลนครรังสิต    
สวนสาธารณะ ซอยรังิสิต -ปทุมธานี 8 (ริมบึงใหญ่)    
สวนสาธารณะภักดีราชา    
สวนริมคลองรังสิตประยูรศักดิ์ฝั่งเหนือ    
สวนริมคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ฝั่งใต้    
สวนเกาะกลางถนนเฉลิมพระเกีียรติ นครรังสิต    
สวนริมคลองระบายน้ำที่ 3 ฝั่งเหนือ นครรังสิต    
สวนหลังตลาดรังสิต    
สวนริมคลองรังสิตประยูรดิ์ฝั่งใต้ (สะพานแก้ว)    
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th