รายละเอียดโครงการขององค์กร : เทศบาลเมืองกันตัง ตรัง
โครงการ  
โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562    
สนามกีฬาเทศบาลเมืองกันตัง 2    
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส    
โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี    
สวนสาธารณะริมน้ำ    
สวนสาธารณะ 5 ธันวา    
สวนสาธารณะ 12 สิงหา    
พรรณไม้เกาะกลางถนนขื่อนา    
สนามกีฬาเทศบาลเมืองกันตัง 1    
สวนสาธารณะควนตำหนักจันทน์    
สำนักงานเทศบาลเมืองกันตัง    
โรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส    
สวนสาธารณะย่านสถานีรถไฟกันตัง    
พรรณไม้ทางเท้าและเกาะกลางถนนตรังคภูมิ    
สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขากันตัง    
ที่ว่าการอำเภอกันตัง    
สำนักงานปศุสัตว์กันตัง    
สถานีรถไฟกันตัง    
โรงเรียนกันตังพิทยากร    
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th