รายละเอียดโครงการขององค์กร : เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
โครงการ  
วงเวียนโปงลาง    
สวนสาธารณะกุดน้ำกิน    
สวนสาธารณะกุดยางสามัคคี    
แก่งดอนกลาง    
วัดป่าทุ่งศรีเมือง    
สวนสาธารณะทุ่งสระ    
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครองสิริราชครบ ๖๐ ปี    
สนามรอบอาคารสำนักงานเทศบาล ๖ แห่ง สำนักงานเทศบาลฯ สำนักสาธารณะสุขฯ อาคารรักษาความสงบ อาคารหอประชุม    
วงเวียนไดโนเสาร์หน้าวัดสว่างคงคา    
สวนสาธารณะกุดโง้ง    
วงเวียนน้ำพุหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์    
กุดคล้าในชุมชนท่าสินค้า    
กุดน้ำลัดในชุมชนโพธิ์ไทร    
หนองไชยวานในชุมชนหนองไชวาน    
สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์    
อาคารสถานพยาบาลสัตว์ สถานีดับเพลิง และศูนย์สุขภาพชุมชนซอยน้ำทิพย์    
ลานชมวิวชุมชนซอยน้ำทิพย์    
วงเวียนทางเข้าเมือง    
วงเวียนอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร    
วงเวียนหน้าโรงมวย    
วงเวียนเจ็ดแยกหนองแซง    
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th