รายละเอียดโครงการขององค์กร : เทศบาลเมืองคอหงส์ สงขลา
โครงการ  
ถนน ปลักธง-ควนจง    
ถนนสันติภาพ ชุมชนบ้านคลองหวะ ครั้งที่ 2    
บริเวณถนนชลประทาน ริมคลองระบายน้ำ 6    
ถนนสันติภาพ ชุมชนบ้านคลองหวะ    
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    
โรงเรียนทวีรัตน์    
โรงเรียนบ้านคลองหวะ    
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายเสนาณรงค์    
โรงเรียนค่ายเสนาณรงค์    
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์    
โรงเรียนบ้านคลองเปล    
วัดคลองเปล    
สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์ (เก่า)    
อ่างเก็บน้ำ แก้มลิง ทุ่งโดน    
ถนนปลักธง-ควนจง (ต่อ)    
วงเวียนพญาหงส์-ประตูคลองระบายน้ำ 6    
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th