รายละเอียดโครงการขององค์กร : เทศบาลเมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
โครงการ  
อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิและศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองชัยภูมิ    
ถนนชัยภูมิ-ตาดโตน ฝั่งวัดชัยภูมิวนาราม    
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา    
สวนสาธารณะหนองหลอด    
สวนปรางค์กู่    
อาคารเอกลักษณ์    
สวนสาธารณะกาญจนาภิเษก    
สวนสาธารณะเทศบาลเมืองชัยภูมิ สนามฟุตบอลเทศบาลเมืองชัยภูมิ และสำนักงานงานสวนสาธารณะเทศบาลเมืองชัยภูมิ    
ถนนบรรณาการ ฝั่งโรงพยาบาลชัยภูมิ    
ถนนบรรณาการ ฝั่งศาลากลางจังหวัด    
รอบอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล    
สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ    
สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ    
ถนนชัยภูมิ-บ้านเขว้า ฝั่งโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา    
ถนนชัยภูมิ-บ้านเขว้า ฝั่งโครงการชลประทานชัยภูมิ    
สวนสาธารณะหนองปลาเฒ่า    
สวนสาธารณะหนองลาดควาย    
สนามกีฬาชุมชนเมืองเก่า    
บริเวณข้างทาง ถนนชัยภูมิ-ตาดโตน ฝั่งศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด    
สวนสาธารณะหนองใหญ่    
สวนสาธารณะชุมชนโนนสาทร    
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th