รายละเอียดโครงการขององค์กร : เทศบาลเมืองพัทลุง
โครงการ  
ศูนย์ส่งเสริมภูมิปัญญาผู้สูงอายุ    
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา    
สวนสาธารณะสาครินทร์ (บ้านพี)    
สวนสาธารณะกาญจนาภิเษกฯ ท่ามิหรำ    
หาดแสนสุขลำปำ    
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติมหาราชินี    
เกาะกลางถนนราเมศวร์ ช่วงที่ 1    
เกาะกลางถนนราเมศวร์ ช่วงที่ 2    
เกาะกลางถนนราเมศวร์ ช่วงที่ 3    
เกาะกลางถนนราเมศวร์ ช่วงที่ 4    
เกาะกลางถนนราเมศวร์ ช่วงที่ 5    
สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง    
บาทวิถี ถนนช่วยทุกขราษฎร์    
บาทวิถี ถนนจรูญธรรม    
สวนหย่อมสี่แยกเอเชียพัทลุง    
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th