รายละเอียดโครงการขององค์กร : เทศบาลเมืองลำสามแก้ว
โครงการ  
พื้นที่สีเขียวรกร้าง บริเวณริมคลอง 3    
ศูนย์กีฬา เทศบาลเมืองลำสามแก้ว    
พื้นที่เลียบคลอง 2    
สำนักงานเทศบาลเมืองลำสามแก้ว    
พื้นที่เกษตรกรรม บริเวณข้างหมู่บ้าน The First Home รังสิต - ลำลูกกา คลอง 2    
โรงเรียนเทศบาล 1 (ขจรเนติยุทธ)    
สวน ท้ายหมู่บ้านชัยพฤกษ์ รังสิต    
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 เทศบาลเมืองลำสามแก้ว    
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 เทศบาลเมืองลำสามแก้ว    
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 เทศบาลเมืองลำสามแก้ว    
พื้นที่ส่วนกลาง หมู่บ้านธารารินทร์ ซอย 1    
พื้นที่ส่วนกลาง หมู่บ้านรินทร์ทอง ซอย 2    
พื้นที่สวนสาธารณะ หมู่บ้านรินทร์ทอง ซอย 6-7    
พื้นที่ส่วนกลาง หมู่บ้านไดมอนด์วิลล์ 2    
พื้นที่ส่วนกลาง หมู่บ้านพรร่มเย็น    
พื้นที่ส่วนกลาง หมู่บ้านฉัตรณรงค์วิลล่า 3    
พื้นที่เกาะกลางถนน หมู่บ้านรินทร์ทอง    
พื้นที่เกาะกลางถนน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3312    
พื้นที่ส่วนกลาง หมู่บ้านเกษมทรัพย์ (ส่วนที่ 1)    
พื้นที่ส่วนกลาง หมู่บ้านเกษมทรัพย์ (ส่วนที่ 2)    
พื้นที่ส่วนกลาง หมู่บ้านชื่นสุข    
พื้นที่สวนสาธารณะ หมู่บ้าน The First Home รังสิต - ลำลูกกา คลอง 2    
พื้นที่สวนสาธารณะ หมู่บ้านเสนากรีนวิลล์    
พื้นที่ส่วนกลาง บริเวณท้ายหมู่บ้าน หมู่บ้านคณาสิริ รังสิต-คลอง 2    
พื้นที่ส่วนกลาง บริเวณกลางหมู่บ้าน หมู่บ้านคณาสิริ รังสิต-คลอง 2    
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th