รายละเอียดโครงการขององค์กร : เทศบาลเมืองสระบุรี
โครงการ  
วัดบำรุงธรรม    
ชุมชนหลัง บ.ข.ส    
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดศรีบุรีรตนาราม)    
โรงเรียนเทศบาล 9 (วัดเขาคูบา)    
โรงเรียนเทศบาล 8 (วัดเจดีย์งาม)    
วัดดาวเรือง    
วัดเจดีย์งาม    
วัดบ้านอ้อย    
วัดทองพุ่มพวง    
วัดศรีบุรีรตนาราม    
วัดเขาคูบา    
วัดเชิงเขา    
วัดบ้านบึง    
วัดศาลาแดง    
วัดแก่งขนุน    
วัดหนองโสน (ป่าสัก)    
โรงเรียนเทศบาล 10 (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี)    
โรงรียนเทศบาล 1 (วัดทองพุ่มพวง)    
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดดาวเรือง)    
โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดบ้านอ้อย)    
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดเชิงเขา)    
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดบำรุงธรรม)    
โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดแก่งขนุน)    
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองโสน (ป่าสัก)    
การประปา เทศบาลเมืองสระบุรี สถานีผลิตน้ำประปาที่ 3 แก่งขนุน    
สำนักงานการประปา เทศบาลเมืองสระบุรี    
สำนักการประปา เทศบาลเมืองสระบุรี (เขาน้อย)    
ชุมชนหมู่บ้านไทยสมุทร    
ชุมชนเขายิงเป้า    
ชุมชนโรงน้ำปลา    
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th