รายละเอียดโครงการขององค์กร : เทศบาลเมืองหัวหิน
โครงการ  
โรงเรียนเทศบาลบ้านสมอโพรง    
วัดบ่อฝ้าย    
วัดเขาตะเกียบ    
วัดเขาน้อย    
วัดเขาอิติสุคโต    
วัดบุษยบรรพต    
วัดวิเวกสันติธรรม    
วัดสุขสำราญ    
วัดหัวหิน    
วัดราชายตนะบรรพต    
ทางวิ่ง-ปั่นจักรยานจากหน้าโรงพยาบลสัตว์หัวหินไปถึงสวนสนประดิพัทธ์    
ทางวิ่ง-ปั่นจักรยานจากสวนสนประดิพัทธ์ถึงเขาเต่า    
เส้นทางวิ่ง-ปั่นจักรยาน จากแยกเขาเต่าถึงวังก์พงศ์    
ทางเท้าริมถนนเพชรเกษม ตั้งแต่สี่แยกไฟแดงเทศบาลเมืองหัวหินถึงทางยกระดับ (ฝั่งขาขึ้น)    
ทางปั่นจักรยานเขาตะเกียบ    
พื้นที่บริการรับฝากรถยนต์ฝั่งตรงข้ามตลาดชิคาด้า    
ทางเท้าริมถนนเพชรเกษม ตั้งแต่สี่แยกไฟแดงเทศบาลเมืองหัวหินถึงทางยกระดับ (ฝั่งขาลง)    
เขาหินเหล็กไฟ    
ไกรลาศนิเวศ(ส่วนหลัง)    
   
ไกรลาศนิเวศ(ส่วนหน้า)    
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th