รายละเอียดโครงการขององค์กร : เทศบาลเมืองเลย จ.เลย
โครงการ  
สวนสาธารณะกุดป่อง    
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก    
สวนหย่อมวงเวียนน้ำพุ    
หนองงูเหลือม    
หนองน้ำหนองผักก้าม    
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา    
สวนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สวนป่าเลิงใหญ่    
สวนแยกถนนเจริญรัฐ/เสริฐศรี สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา    
สวนหย่อมหน้าโรงพยาบาลเลย    
สวนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา หน้าสะพานแขวน    
สวนสาธารณะชุมชนฟากเลย    
หนองกุดโง้ง    
วัดทับมิ่งขวัญ    
วัดศรีสุทธาวาสพระอารามหลวง (วัดเลยหลง)    
วัดกกม่วงชี    
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th