ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ สวนชุม 9
  หน่วยงาน : เทศบาลเมืองพนัสนิคม ชลบุรี
  ชื่อโครงการ : สวนชุม 9
  วันที่ปลูก : 2019-08-17
  วันที่สำรวจ : 2019-08-17
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล พนัสนิคม อำเภอ พนัสนิคม จังหวัด ชลบุรี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลเมือง พนัสนิคม
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ตีนเป็ดน้ำ 6 0.3223 0.00
ปาล์มฟอกเทล 6 1.3425 0.00
แคนา 4 7.4252 0.00
ปีบ 4 1.9741 0.00
หูกระจง 4 5.2621 0.00
ทองกวาว 4 1.7215 0.00
จามจุรี 3 1.0373 0.00
ลีลาวดี 3 0.2229 0.00
ราชพฤกษ์ 1 0.4686 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
1 ไร่ 2 งาน 80 ตารางวา (2,720 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
19.78
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th