ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง
  หน่วยงาน : เทศบาลตำบลบ้านกลาง ลำพูน
  ชื่อโครงการ : สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง
  วันที่ปลูก : 2005-01-01
  วันที่สำรวจ : 2019-07-03
  สถานที่ปลูก : หมู่ 9 ตำบล บ้านกลาง อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล บ้านกลาง
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
พิกุล 20 1.3381 0.00
ปีบ 20 11.6467 0.00
เหลืองอินเดีย 14 2.9418 0.00
มะม่วง 11 6.2934 0.00
อโศกอินเดีย 9 0.5020 0.00
ลาน 6 0.0000 0.00
พญาสัตบรรณ 5 6.1600 0.00
แคนา 5 1.2010 0.00
ราชพฤกษ์ 5 2.1491 0.00
ลีลาวดี 4 0.5731 0.00
หมาก,หมากเหลือง 4 0.7145 0.00
สุพรรณิการ์ 4 2.8680 0.00
หูกวาง 2 2.9229 0.00
สะเดา 1 0.1048 0.00
ปาล์มสิบสองปันนา 1 1.4430 0.00
ขนุน 1 0.1615 0.00
สน 1 0.0418 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
4 ไร่ 3 งาน 82 ตารางวา (7,929 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
41.06
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th